..loading
子曰:勿以惡小而不為: 惜罇空 vs 將進酒

2010年5月22日

惜罇空 vs 將進酒


有時酒後微酣時,總會在心裡默背李白的將進酒(我真是怪人),不過因為這首詩太紅了,被後人一改再再改,還好這世上有個敦煌石窟,像時光蛋一樣地將原本的樣貌保留下來~大家不妨比較看看~

《惜罇空》 (敦煌石窟版)

君不見黃河之水天上來,奔流到海不復迴。
君不見床頭明鏡悲白髮,朝如青雲暮成雪。
人生得意須盡歡,莫使金罇空對月。
天生吾徒有俊才,千金散盡還復來。
烹羊宰牛且為樂,會須一飲三百盃。
岑夫子,丹丘生,與君歌一曲,請君為我傾。
鐘鼓玉帛豈足貴,但願長醉不用醒。
古來賢聖皆死盡,唯有飲者留其名。
陳王昔時宴平樂,斗酒十千恣歡謔。
主人何為言少錢,徑須沽取対君酌。
五花馬,千金裘,呼兒將出換美酒,與爾同銷萬古愁。

《將進酒》

君不見黃河之水天上來, 奔流到海不復回! 
君不見高堂明鏡悲白髮, 朝如青絲暮成雪。 
人生得意須盡歡, 莫使金樽空對月,
天生我材必有用, 千金散盡還復來。 
烹羊宰牛且為樂,會須一飲三百杯。 
岑夫子、丹邱生,將進酒,杯莫停! 
與君歌一曲, 請君為我傾耳聽! 
鐘鼓饌玉不足貴, 但願長醉不願醒, 
古來聖賢皆寂寞, 唯有飲者留其名。 
陳王昔時宴平樂, 斗酒十千恣歡謔。 
主人何為言少錢, 徑須沽取對君酌, 
五花馬、千金裘, 呼兒將出換美酒, 與爾同銷萬古愁。http://ooxxoox.blogspot.com/2010/05/vs.html

分類標籤:

No comments yet

 
©2007 neoTrueColours by HuiJung and NauticA | Neo Function by Ramani